Tieto upozornenia sa vzťahujú na všetok obsah obsiahnutý v https://top10supps.com, ktorý bude ďalej označovaný ako Top10supps.com

Všetok obsah, rady, recenzie a vyhlásenia poskytované na stránke Top10supps.com sú určené iba na zábavné účely.

Informácie na tejto stránke nepredstavujú odborné, lekárske alebo zdravotnícke rady alebo diagnózy a ako také sa nesmú používať.

Aj keď informácie poskytované na stránkach Top10supps.com sú pre autorov použiteľné na základe ich skúseností, tieto rovnaké očakávania nie sú za žiadnych okolností prenosné na inú osobu.

Redaktori a autori, ktorí prispievajú na web Top10supps.com, nie sú žiadnym spôsobom certifikovaní, aby poskytovali zdravotnú radu alebo starostlivosť, a neprijímajú žiadnu zodpovednosť za osoby zanedbávajúce toto zrieknutie sa zodpovednosti.

Okrem toho všetky komentáre predložené spoločnosti Top10supps.com sú určené na zábavné účely napriek existencii alebo neexistencii rozumných pojmov.

Absolútne žiadna z odporúčaní, nápadov alebo vyhlásení obsiahnutých na stránke Top10supps.com by sa nemala dodržiavať bez ohľadu na kontext, v ktorom sa zobrazujú. Okrem toho vždy odporúčame, aby ste pri prezeraní akejkoľvek webovej stránky alebo blogu na internete vždy používali správnu voľnosť používateľa. Skôr ako budete pokračovať, vždy si prezrite zverejnenia, vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie informačné / právne dokumenty.

Informácie na tejto webovej stránke nemusia nevyhnutne odrážať názory alebo názory spoločnosti Top10supps.com. Informácie sú určené iba na zábavné účely a nepredstavujú odborné alebo lekárske alebo zdravotnícke poradenstvo alebo diagnózu a ako také sa nesmú používať.

Rebríček na tejto stránke nie je založený na žiadnom nezávislom vedeckom testovaní. Informácie na tejto stránke neskontroluje zdravotnícky pracovník a majú sa používať iba na vlastné riziko. Dbajte na to, aby ste pri každom zakúpenom produkte dodržiavali pokyny na štítku.

Pred použitím akýchkoľvek doplnkov, ktoré vidíte na týchto stránkach sa vždy poraďte so svojím lekárom.

Zdravotnícke upozornenie:

Top10supps.com a jeho redaktori neobhajujú výživové doplnky na základe riadnej lekárskej starostlivosti alebo liečby. Ak používate akékoľvek liečivá alebo lieky, ktoré vám boli podané lekárom alebo ktoré boli podané na lekársky predpis, musíte sa pred použitím akýchkoľvek výživových doplnkov poradiť s príslušným lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Ak podstupujete lekárske terapie, poraďte sa so svojím príslušným terapeutom alebo zdravotníckym pracovníkom o možných interakciách medzi vašou liečbou, akýmikoľvek podávanými liečivami alebo liečivami a možnými výživovými doplnkami alebo postupmi hosťovanými na stránke Top10supps.com.

Top10supps.com nepreberá zodpovednosť za žiadne kroky podniknuté po ich návšteve a prečítaní našich webových stránok a nepreberá zodpovednosť, ak niekto zneužije doplnky.

Top10supps.com a jeho redaktori nezaručujú, že sa neočakávané vedľajšie účinky nevyskytnú ani pri správnych dávkach, a preto nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek vedľajšie účinky doplnkov alebo postupov hosťovaných v doméne Top10supps.com.

Zrieknutie sa ochrannej známky:

Všetky produkty a značky uvedené na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Výsledky Zrieknutie sa zodpovednosti:

Pri čítaní informácií o možnostiach produktov a služieb, ktoré sa nachádzajú na stránke Top10supps.com, sa uistite, že výsledky sa môžu líšiť od osoby k osobe a výsledky nie sú zaručené. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že presne poskytneme informácie poskytnuté na stránke.

Tieto informácie však nemajú predstavovať ani zaručiť, že ktokoľvek dosiahne určitý požadovaný výsledok. Použité posudky sú iba príkladmi a nie sú určené na to, aby predstavovali alebo zaručili, že ktokoľvek dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky.

Vaše výsledky sa môžu líšiť.

Neexistuje žiadna záruka, že techniky a stratégie diskutované v týchto metódach a produktoch môžu byť v budúcnosti duplikované. Nemôžeme zaručiť vaše budúce výsledky a / alebo úspech. Taktiež nemôžeme zaručiť, že si zachovávate výsledky, ktoré na začiatku zažívate.

Používanie našich informácií, výrobkov a služieb by malo byť založené na vašej vlastnej povinnej starostlivosti a súhlasíte s tým, že spoločnosť Top10supps.com a žiadny z jej partnerov nezodpovedajú za žiadnu príčinu, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s použitím akejkoľvek služby, produkty alebo obsah nachádzajúci sa na stránkach Top10supps.com.